7zip

Kompresja z podziałem archiwum

$ 7z a ./<nazwa archiwum>.7z -mx9 -v25m ./<nazwa katalogu>

  • -mx<stopień> - stopień kompresji
  • -v<rozmiar>m - rozmiar podzielonych plików archiwum
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.