Błąd montowania systemu plików JFS2

Objawy

Przy montowaniu dysku z płyty LiveCD (na przykład) otrzymujemy komunikat podobny do tego:

mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda2,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so

Problem

Całe to zamieszanie polega na tym, że nasz system plików został źle odmontowany, bądź zawiera błędy.

Rozwiązanie

Wykonanie komendy sprawdzającej dysk powinno pomóc:

jfs_fsck -v <ścieżka do partycji>

Na przykład:

jfs_fsck -v /dev/hda1

albo

jfs_fsck -v /dev/sda2

Pierwszy przykład: pierwsza partycja na dysku taśmowym
Drugi przykład: druga partycja na dysku SATA

Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, by użyć komendy fsck zamiast jfs_fsck.

Parametry

-v pozwoli nam zobaczyć więcej informacji o przebiegu procesu sprawdzania.

Dlaczego

Sprawdzenie dysku oznaczy go jako naprawiony, dzięki temu możliwe będzie jego podmontowanie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.