Błąd montowania systemu plików JFS2

Objawy

Przy montowaniu dysku z płyty LiveCD (na przykład) otrzymujemy komunikat podobny do tego:

mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda2,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so

Problem

Całe to zamieszanie polega na tym, że nasz system plików został źle odmontowany, bądź zawiera błędy.

Rozwiązanie

Wykonanie komendy sprawdzającej dysk powinno pomóc:

jfs_fsck -v <ścieżka do partycji>

Na przykład:

jfs_fsck -v /dev/hda1

albo

jfs_fsck -v /dev/sda2

Pierwszy przykład: pierwsza partycja na dysku taśmowym
Drugi przykład: druga partycja na dysku SATA

Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, by użyć komendy fsck zamiast jfs_fsck.

Parametry

-v pozwoli nam zobaczyć więcej informacji o przebiegu procesu sprawdzania.

Dlaczego

Sprawdzenie dysku oznaczy go jako naprawiony, dzięki temu możliwe będzie jego podmontowanie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.