dot - rysowanie grafów z poziomu terminala

Opis

Rysowanie grafów z poziomu konsoli możliwe jest dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu komendy dot. Poniżej zostanie zaprezentowane najprostsze jej użycie, bez wdawania się w zbędne szczegóły. Sama komenda wchodzi w skład pakietu Graphviz, dostępne są także inne sposoby reprezentacji grafu, dlatego warto się im przyjrzeć, by możliwie jak najlepiej przedstawić swój graf.

Przykład

Przykładowy plik grafu

#!/usr/bin/env dot
# Prosty przykład wykorzystania programu dot do rysowania grafów
 
graph pierwszy {
  a [label="/"];
  b [label="usr"];
  c [label="bin"];
  d [label="lib"];
 
  a -- b;
  b -- c;
  b -- d;
};

Polecenia

Tworzenie obrazu PNG o tej samej nazwie co skrypt który został wykonany. Jeśli skrypt nosił nazwę pierwszy.dot to zostanie utworzony obraz o nazwie pierwszy.dot.png.

dot ./<nazwa pliku>.dot -Tpng -O

Otrzymany obraz

pierwszy.dot.png

Linki zewnętrzne

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.