Ekran Pierwszego Uruchomienia
flickr:2968068918

Niezapomniany widok pierwszego uruchomienia :D

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.