Źródła pakietów z wykorzystaniem technologii DebTorrent
# Line commented out by installer because it failed to verify:
# deb http://security.debian.org/ lenny/updates main
# Line commented out by installer because it failed to verify:
# deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main
 
# Debian Volatile
deb http://volatile.debian.org/debian-volatile/ lenny/volatile main
deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile/ lenny/volatile main
 
# Other
deb http://localhost:9988/www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free
deb ftp://ftp.debian-multimedia.org lenny main
 
# Debian PL
deb http://localhost:9988/ftp.pl.debian.org/debian/ lenny main non-free contrib
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ lenny main non-free contrib #Added by software-properties
 
# Debian Security
deb http://localhost:9988/security.debian.org/ lenny/updates non-free contrib main
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates non-free contrib main
 
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 5.0.2 _Lenny_ - Official amd64 DVD Binary-2 20090628-18:02]/ lenny contrib main
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.