Moduły do przeładowania przy starcie
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# Parameters can be specified after the module name.
 
# Akcelerometry, czujniki temperatury komputera i obrotów wiatraczka dla komputerów typu Apple
applesmc
 
# Czujniki temperatury rdzeni
coretemp
 
# Zmienne dla EFI
efivars
 
# Moduł mikrokodu
microcode
 
# Standardowe moduły Debian'a
loop
sbp2
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.