FFmpeg przykłady
  • Konwersja z pliku w formacie MP4 do Ogg zaczynając od 14 sekundy wymuszając użycie kodeku audio Ogg Vorbis

$ ffmpeg -ss 00:00:14 -i ./plikWejsciowy.mp4 -acodec libvorbis ./plikWyjsciowy.ogg

  • Konwersja z pliku w formacie MP4 do Ogg kończąc na 1 minucie 30 sekundach, wymuszając przy tym użycie kodeku audio Ogg Vorbis bez wyjścia wideo

$ ffmpeg -i ./plikWejsciowy.mp4 -t 00:01:30 -vn -acodec libvorbis ./plikWyjsciowy.ogg

  • Konwersja z pliku w formacie 3GP do kontenera MKV przy użyciu 3 wątków z tym samym kodekiem wideo i bez wyjścia audio.

$ ffmpeg -i ./plikWejsciowy.3gp -threads 3 -vcodec copy -an ./plikWyjsciowy.mkv

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.