fglrxinfo ATI Radeon 2600 XT Linux Debian Lenny 5.0
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon HD 2600 XT
OpenGL version string: 2.1.8304 Release
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.