Instalacja Grub W Głównym Rekordzie Rozruchowym
flickr:2967220761

Na pytanie Zainstalować program uruchomieniowy GRUB w głównym rekordzie uruchomieniowym?, powinno być zaznaczone Tak, jeśli jest inaczej zaznaczamy je potwierdzająco, i wybieramy dalej.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.