Instalacja Grub W Głównym Rekordzie Rozruchowym
flickr:2967220761

Na pytanie Zainstalować program uruchomieniowy GRUB w głównym rekordzie uruchomieniowym?, powinno być zaznaczone Tak, jeśli jest inaczej zaznaczamy je potwierdzająco, i wybieramy dalej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.