Instalacja i konfiguracja 32-bitowej wtyczki Flash na 64-bitowym systemie Linuks Debian Lenny 5.0.8

Wstęp

Popsułem Flasza i teraz kombinuję :)

Instalacja zależności

Tego chyba nie muszę pisać, ale by mieć cześć z tych pakietów potrzebne są zewnętrzne repozytoria

# aptitude install ia32-libs ia32-libs-gtk ia32-libs-libcurl3 ia32-libs-libidn11 ia32-libs-libnspr4 ia32-libs-libnss3 ia32-libs-libssh2 ia32-libs-xulrunner

Ściąganie wtyczki wprost z Adobe

Bezpośredni link do najnowszej wersji

http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer10/flashplayer10_2_p2_32bit_linux_011011.tar.gz

Gotowiec

# Ściąganie wtyczki do tymczasowego katalogu
cd /tmp/
wget -c http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer10/flashplayer10_2_p2_32bit_linux_011011.tar.gz
 
# Rozpakowanie archiwum, utworzenie w razie potrzeby katalogu i przeniesienie wtyczki w odpowiednie miejsce
tar -xvvf ./flashplayer10_2_p2_32bit_linux_011011.tar.gz
mkdir /home/${USER}/.mozilla/plugins
mv ./libflashplayer.so /home/${USER}/.mozilla/plugins/
 
# Uruchomienie stosownego wrappera dla wtyczek - co ważne, wymagana jest pełna ścieżka
nspluginwrapper -v -i /home/${USER}/.mozilla/plugins/libflashplayer.so

Linki zewnętrzne

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.