Instalacja i konfiguracja Linux Debian Squeeze na laptopie MacBook 2,1

Przed instalacją

  1. Najlepiej upewnić się, czy mamy zsynchronizowaną tablicę partycji MBR z GPT.
  2. Dobrze by było mieć zainstalowany pakiet rEFIt, który instaluje się pod systemem MacOSX.
  3. Sprawdzić na jakiej partycji znajduje się system.

W trakcie instalacji

  1. Nie instalować GRUB2 w głównym rekordzie startowym.
  2. Podać poznaną wcześniej partycję jako tą na której ma być zainstalowany GRUB2.

Po instalacji

  1. Zsynchronizować tablicę partycji MBR z GPT z poziomu programu rEFIt.
  2. Uruchomić ponownie.
  3. Cieszyć się nową instalacją systemu :D

Konfiguracja klawiatury pod GNOME

System->Preferencje->Klawiatura
zrzut_ekranu-Preferencje%20klawiatury.png
zrzut_ekranu-Opcje%20uk%C5%82adu%20klawiatury.png

Konfiguracja gładzika pod GNOME

zrzut_ekranu-Nowy%20program%20startowy.png

Konfiguracja klawiatury dla konsoli

/etc/default/keyboard

# Check /usr/share/doc/keyboard-configuration/README.Debian for
# documentation on what to do after having modified this file.
 
# The following variables describe your keyboard and can have the same
# values as the XkbModel, XkbLayout, XkbVariant and XkbOptions options
# in /etc/X11/xorg.conf.
 
XKBRULES="xorg"
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="pl"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS="lv3:rwin_switch,apple:badmap"
 
# If you don't want to use the XKB layout on the console, you can
# specify an alternative keymap.  Make sure it will be accessible
# before /usr is mounted.
# KMAP=/etc/console-setup/defkeymap.kmap.gz
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.