Instalacja VBoxGuestAdditions_3.1.8 pod Ubuntu 10.04 LTS (gość) na VirtualBox 1.6.6_OSE Linux Debian Lenny 5.0 (gospodarz)

Powód

Chęć skorzystania z dodatkowych udogodnień w emulatorze. Takich jak na przykład:

  • automatyczne dobieranie rozdzielczości do rozmiarów okna emulatora
  • współdzielenie katalogów przez sieć

Instalacja z pakietów (wersja 3.1.6)

# aptitude install fakeroot virtualbox-ose-guest-x11 virtualbox-ose-guest-utils dkms patch virtualbox-ose-guest-dkms

Objawy

Kursor dąży do prawego dolnego rogu ekranu, niezależnie od wykonywanych przez nas ruchów myszką.

Problem

Instalacja dodatków dostarczanych wraz z Debian'em Lenny 5.0 wcale nie jest pomocna. Nie mogła przecież przewidzieć zmian w Linuxach nowych, i nowych dystrybucji jednym słowem dodatki są - przestarzałe.
Ściągnięcie nowego kompaktu z dodatkami wydaje się być kolejnym krokiem, który powinniśmy podjąć. To jednak także niepełne rozwiązanie, bo i tutaj występuje problem z kursorem.

Rozwiązanie

Musimy teraz pozbyć się tylko przechwytywania kursora, który wchodzi w skład tych dodatków. W tym celu usuwamy plik znajdujący się w konfiguracji reguł udev.

# rm /etc/rules.d/udev/70-xorg-vboxmouse.rules

W przypadku wersji 3.1.6 znajdującej się w pakietach dla tej wersji Ubuntu, będzie to usunięcie pliku:

# rm /usr/lib/X11/xorg.conf.d/10-vboxmouse.conf

UWAGA: działanie to usunie regułę bezpowrtonie - rozważ jej przeniesienie do innego katalogu

Dlaczego

Reguła ta podmienia sterownik myszy na vboxmouse, który to sprawiał problemy (w tym konkretnym przypadku). Usunięcie tej reguły sprawi, że sterownik nie będzie podmieniany.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.