Instalacja Wikimedia na systemie Debian Etch

Oto surowe informacje na temat tworzenia własnej Wiki

Instalacja potrzebnego oprogramowania

su
aptitude install apache2 php5 php-pear mysql-server-5.0 php5-mysql mysql-navigator

PHP

mcedit /etc/php5/apache2/php.ini

Teraz usuń śrenik z tej linii [odkomentuj]:

;extension=mysql.so

mcedit /var/www/apache2-default/index.php

zawartosc tego pliku:

 <?php 
     print 'php działa';
 ?>

/etc/init.d/apache2 restart

wchodzimy na strone:

http://localhost

MySQL

su

jeśli działa, to otrzymamy komunikat : mysqld is alive

mysqladmin ping

mysqladmin -u root password rootpassword

mysql -u root -p

W konsoli mysql:

CREATE DATABASE wikidb;
GRANT ALL ON wikidb.* TO wikiuser@localhost IDENTIFIED BY 'wikiuserpassword';

File

ściągnij i rozpakuj najnowszą wersję WikiMedia [moja to mediawiki-1.10.0.tar.gz]
http://www.mediawiki.org/wiki/Download

 cd /tmp/
 wget -c http://download.wikimedia.org/mediawiki/1.10/mediawiki-1.10.0.tar.gz
 tar xvzf mediawiki-1.10.0.tar.gz
 rm -f /var/www/apache2-default/*
 cp -R /tmp/mediawiki-1.10.0/* /var/www/apache2-default/
 chmod a+w /var/www/apache2-default/config/

Wiki

http://127.0.0.1/

lub

http://localhost/

 Wiki name: mojaWiki

 Language: pl – Polski

 Copyright/license: GNU Free Documentation License 1.2 (Wikipedia-compatible)

 Admin username: WikiSysop
 Password: wikisysoppassword

 Database name: wikidb
 DB usename: wikiuser
 DB password: wikiuserpassword

File

mv /var/www/apache2-default/config/LocalSettings.php /var/www/apache2-default/

Wiki

http://127.0.0.1/apache2-default/index.php

lub

http://localhost/apache2-default/index.php

Teraz sprobujmy się zalogować

File

Blokada kolejnych logowań:

mcedit /var/www/apache2-default/LocalSettings.php

  1. Prevent new user registrations except by sysops

$wgGroupPermissions['*']['createaccount'] = false;

  1. Prevent anonymous users to edit

$wgGroupPermissions ['*']['edit']=false

W pliku LocalSettings.php jest zmienna, która decyduje o tym, czy będziemy mogli ładować pliki na serwer. Jeśli wynosi ''true'' wtedy ta możliwość jest odblokowana. Powinna się znajdować na 86 linii.

$wgEnableUploads = true;

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.