Kerneloops - automagiczne zgłaszanie błędów

Ta strona jest ciągle rozwijana, możesz pomóc zgłaszając swoje uwagi na dole strony otwierając dyskusję dotyczącą tego artykułu.

Wstęp

Kerneloops jest projektem mającym na celu ułatwienie przesyłania błędów pojawiających się podczas błędnego działania modułów jądra Linuksa. Podczas wystąpienia błędu danego modułu zwraca on informacje, które pozwalają odnaleźć jego przyczynę.

Instalacja

# apt-get install kerneloops

Konfiguracja

Zamieszczony poniżej skrypt Bash upraszcza konfigurację do uruchomienia skryptu poniżej.
Skopiuj poniższą zawartość ramki, i wklej do edytora tekstu zapisując pod nazwą kerneloops.sh.

#! /bin/bash
# Author: Camelek.AmigaRulez
# WWW: http://www.camelek.wikidot.com
 
sed s/allow-submit\ =\ ask/allow-submit\ =\ yes/ /etc/kerneloops.conf >/etc/kerneloops.conf.new
mv /etc/kerneloops.conf /etc/kerneloops.conf.old
mv /etc/kerneloops.conf.new /etc/kerneloops.conf

Uruchomienie

chmod a+x ./kerneloops.sh
# bash ./kerneloops.sh
# service kerneloops restart

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.