Kompilacja i uruchomienie programów napisanych w asemblerze

Wstęp

Plik źródłowy nosi rozszerzenie .s, obiekt .o, a plik wykonywalny nie musi posiadać rozszerzenia. Jeśli jednak koniecznie chcemy nadać jakieś, to można użyć .bin, albo .elf.

Kompilacja

Podczas tej operacji tworzymy obiekt, chociaż budową może przypominać już program wykonywalny, to jednak przed jego uruchomieniem potrzebne będzie jeszcze użycie linkera.

as -o ./witaj.o ./witaj.s

Linkowanie

Wykonując tą operację przekształcamy obiekt w program.

ld -o ./witaj ./witaj.o

Uruchomienie

./witaj

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.