Kompilacja i uruchomienie programów napisanych w asemblerze

Wstęp

Plik źródłowy nosi rozszerzenie .s, obiekt .o, a plik wykonywalny nie musi posiadać rozszerzenia. Jeśli jednak koniecznie chcemy nadać jakieś, to można użyć .bin, albo .elf.

Kompilacja

Podczas tej operacji tworzymy obiekt, chociaż budową może przypominać już program wykonywalny, to jednak przed jego uruchomieniem potrzebne będzie jeszcze użycie linkera.

as -o ./witaj.o ./witaj.s

Linkowanie

Wykonując tą operację przekształcamy obiekt w program.

ld -o ./witaj ./witaj.o

Uruchomienie

./witaj

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.