Logowanie Na Konto Użytkownika
flickr:2967221105

System się zaczyna uruchamiać, najpierw jądro, a następnie demony systemowe, po nich uruchomi nam się ekran powitalny, i jako nazwę użytkownika wpisujemy jan, potwierdzamy klawiszem Enter/Return

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.