Metoda równego podziału
/*
  Author:    Kamil Sukiennik
  Date:    2011-06-05
  License:  Public Domain
*/
 
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
 
float x2, fa, fb, x1w, fx1;
 
// Ustawienia
//float a=-2, b=2;
float a=0, b=M_PI;
float eps=0.001;
 
// Funkcja f(x)
float f(float x)
{
//  return(powf(x, 3.0)-x+1.0);
  return(2*sin(x)-x+0.5);
}
 
// Dzielenie przedziałów
float x1(float a, float b)
{
  return((a+b)/2);
}
 
int main()
{
  puts("Obliczamy wartości funkcji na końcach przedziałów...");
  fa = f(a); fb = f(b);
  printf("f(%f) = %f, f(%f) = %f\n\n", a, fa, b, fb);
 
    // Sprawdzamy przedział funkcji w poszukiwaniu wartości różnych znaków
    if(fa*fb < 0)
    {
      puts("Dzielimy przedział na połowy...");
      x1w = x1(a, b);
      printf("x1 = (%f + %f)/2 = %f\n\n", a, b, x1w);
 
      puts("Obliczamy wartość funkcji f(x1)...");
      fx1 = f(x1w);
      printf("f(x1) = %f\n\n", fx1);
        if(fx1==0)
        {
          puts("Funkcja posiada miejsce zerowe");
          exit(0);
        };
 
      // Jeżeli funkcja ciągła f(x) ma na końcach przedziału
      // domkniętego wartości różnych znaków, to wewnątrz tego przedziału,
      // istnieje co najmniej jeden pierwiastek równania f(x)=0.
      puts("Dzielimy przedziały...");
      while(fabs(fx1) >= eps)
      {
        x1w = x1(a, b);
        fx1 = f(x1w);
 
        if(fa*fx1 < 0) b = x1w;
        else
        {
          a = x1w;
          fa = fx1;
        }
        printf("a = %f, b = %f, x1 = %f, f(x1) = %f, f(a) = %f, f(b) = %f\n",
          a,  b,  x1w,  fx1,  fa,  fb);
      }
      puts("\nKoniec wyszukiwania, poszukiwanym pierwiastkiem jest:");
      printf("x1 = %f\n", x1w);
    }
    else
      puts("Funkcja nie przyjmuje różnych znaków na końcach przedziałów");
 
  return(0);
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.