Nadawanie Nazwy Dla Normalnego Użytkownika
flickr:2968066998

W tym momencie dopiero tworzymy własnego użytkownika, z którego będziemy korzystać na codzień. Najpierw wpiszmy pełne imię i nazwisko. W swoim przykładzie użyłem Jan Kowalski.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.