Określanie Login'u Dla Użytkownika
flickr:2968067088

Teraz podajemy nazwę dla komputera. Nazwa domyślna została pobrana z imienia, i będzie nosić nazwę jan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.