Pierwszy program (x86)

Wstęp

Pierwszy program wyświetlający napis "Witaj Świecie!" wraz z nową linią. Program ten został napisany dla Linux, i architektury x86, czyli PC.

.data
msg:
  .ascii   "Witaj, Świecie!\n"
  len = . - msg
.text
  .global _start
_start:
  movl $len,%edx
  movl $msg,%ecx
  movl $1,%ebx
  movl $4,%eax
  int $0x80
  movl $0,%ebx
  movl $1,%eax
  int $0x80

Zobacz także

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.