Pomoce dla początkujących w poznawaniu Linux'a
  • Podręcznik SuSE Linux
    • Podręcznik przygotowany przez grupę PLUG oraz firmę Novell. Książki zawarte na tej stronie nie tylko wprowadzają do oprogramowania, ale także pozwalają lepiej zrozumieć czym jest Open Source. Wszystkie przykłady oparte są na systemie SUSE Linux Enterprise Desktop 10.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.