prelink - Optymalizacja bibliotek i plików wykonywalnych

Ta strona jest ciągle rozwijana, możesz pomóc zgłaszając swoje uwagi na dole strony otwierając dyskusję dotyczącą tego artykułu.

Wstęp

prelink - program i pakiet, wszystko pod jedną spójną nazwą. Zadaniem tego programiku jest optymalizacja bibliotek i plików wykonywalnych na systemach Linuksowych.

Instalacja

# apt-get install prelink

Konfiguracja

Zamieszczony poniżej skrypt Bash upraszcza konfigurację do uruchomienia skryptu poniżej.
Skopiuj poniższą zawartość ramki i wklej do edytora tekstu zapisując pod nazwą prelink.sh.

#! /bin/bash
# Author: Camelek.AmigaRulez
# WWW: http://www.camelek.wikidot.com
 
sed s/PRELINKING=unknown/PRELINKING=yes/ /etc/default/prelink >/etc/default/prelink.new
mv /etc/default/prelink /etc/default/prelink.old
mv /etc/default/prelink.new /etc/default/prelink

Uruchomienie

chmod a+x ./prelink.sh
# bash ./prelink.sh
# bash /etc/cron.daily/prelink

Po wykonaniu tej komendy dysk powinien zacząć zaczytywać. Będzie to znak, że optymalizuje programy i biblioteki.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.