Prosta instalacja systemu Linux Debian Etch na PC
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.