Prosta lista w GTK+

Opis

Na początku nic się nie wydaje proste, stąd właśnie ten przykład. Ogólnie to jak ma wyglądać okienko edytujemy przy pomocy graficznego narzędzia o nazwie Glade. Tu jednak zamieściłem zawartość obu plików źródłowych. Zarówno samego programu, jak i jego interfejsu.

Przykład

Zawartość pliku ./prostaLista.py

#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#
# Author:  Camelek.AmigaRulez
# License:  Public Domain
# Date:    niedziela, 02 styczeń 2011
#
 
import gtk, gtk.glade
import sys
 
def dodajKolumne(drzewko, tytul, nrKolumny):
  kolumna = gtk.TreeViewColumn(tytul, gtk.CellRendererText(), text=nrKolumny);
  kolumna.set_resizable(True);
  kolumna.set_sort_column_id(nrKolumny);
  drzewko.append_column(kolumna);
 
def dodajWiersz(lista, wiersz):
  lista.append(wiersz);
 
def main():
  xml = gtk.glade.XML('gui/okienkoListy.glade');
  mojeOkienko = xml.get_widget('mojeOkienko');
  mojeDrzewko = xml.get_widget('mojeDrzewko');
  mojeOkienko.connect("delete_event", gtk.main_quit);
 
  mojaLista = gtk.ListStore(str, str);
  mojeDrzewko.set_model(mojaLista);
 
  dodajKolumne(mojeDrzewko, "Produkt", 0);
  dodajKolumne(mojeDrzewko, "Cena", 1);
 
  dodajWiersz(mojaLista, ["Pierogi 1 kg", "20 zł"]);
  dodajWiersz(mojaLista, ["Makarov 1 szt.", "$179"]);
 
  mojeOkienko.show_all();
 
if __name__ == "__main__":
  main();
  gtk.main();
else:
  sys.exit(1);

Zawartość pliku ./gui/okienkoListy.glade

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE glade-interface SYSTEM "glade-2.0.dtd">
<!--Generated with glade3 3.4.5 on Sun Jan 2 22:00:56 2011 -->
<glade-interface>
 <widget class="GtkWindow" id="mojeOkienko">
  <child>
   <widget class="GtkTreeView" id="mojeDrzewko">
    <property name="visible">True</property>
    <property name="can_focus">True</property>
    <property name="headers_clickable">True</property>
    <property name="rules_hint">True</property>
    <property name="enable_grid_lines">GTK_TREE_VIEW_GRID_LINES_BOTH</property>
   </widget>
  </child>
 </widget>
</glade-interface>

Zobacz także:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.