Samsung S-6102

Recovery modes

  • VOL UP + HOME + POWER
    • cache clean
    • data clean
  • VOL DOWN + HOME + POWER
    • custom rom installation
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.