Ściąganie pakietu źródłowego

Opis

Dzięki tej operacji możemy poznać źródła danego programu. Sam użyłem tej opcji do ściągnięcia pakietu mesa-utils, ponieważ zawiera on w sobie glxgears, a bardzo byłem ciekaw jak to działa :)
Komendę wykonałem jako użytkownik, i pakiet został ściągnięty w miejscu w którym ją wykonałem.

Szablon

apt-get source <nazwa pakietu>

Przykład

apt-get source mesa-utils

Parametry

  • source określa, że ściągnięty zostanie pakiet źródłowy
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.