Tabela porównujaca komendy w różnych systemach operacyjnych

Ta strona jest ciągle rozwijana, możesz pomóc zgłaszając swoje uwagi na dole strony otwierając dyskusję dotyczącą tego artykułu.

AROS (AmigaOS) FreeDOS (DOS) Linux Działanie
Avail MEM free Wyświetla informacje o pamięci
CD1 CD/CHDIR cd2 Przejście do innego katalogu
Copy COPY cp Komenda kopiowania
Date DATE /D date Wyświetlenie aktualnej daty
Delete DEL/ERASE rm Usunięcie jednego lub więcej plików
Delete RD/RMDIR rmdir Usunięcie pustego katalogu
Delete ALL DELTREE rm -r Usunięcie katalogów wraz z zawartością
Echo ECHO echo Wyświetla linijkę tekstu podanego jako argument
Ed EDIT vi Podstawowy edytor tekstowy
EndCLI EXIT exit Opuszczenie terminala/wiersza poleceń
Execute Wpisanie nazwy skryptu BAT sh Uruchomienie skryptu
Format FORMAT mkfs Tworzenie systemu plików na urządzeniu/partycji (formatowanie).
ls (??) DIR /W dir Wyświetlenie zawartości aktualnego katalogu w kolumnach
List DIR ls -l Wyświetlenie zawartości aktualnego katalogu z większą liczbą informacji
MakeDir MD/MKDIR mkdir Tworzenie katalogu
Protect ATTRIB chmod Zmiana atrybutu pliku, bądź katalogu. Czyli określenie, czy ma być zapisywalny, wykonywalny, rezydentny, itd, itp.
Rename REN/RENAME mv Komenda zmiany nazwy pliku lub katalogu
SetDate DATE date Ustawia datę
Type TYPE cat Wyświetla zawartość pliku
Version FULL VER uname -a/lsb_release -a Wyświetlenie pełnej informacji o wersji systemu
Which ?? whereis Podaje ścieżki do zainstalowanych komend
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.