Tworzenie użytkownika pod systemem Linux

Tworzenie użytkownika

Opis

W niektórych sytuacjach nie możemy użyć graficznych programów administracyjnych do zarządzania użytkownikami. I tutaj właśnie przychodzi z pomocą konsola, od której przecież wszystko się zaczyna :]. Do stworzenia użytkownika wraz z jego grupą wystarczy nam tylko jedna komenda, a jest nią adduser, należy pamiętać, że tworzenie użytkownika jest czynnością możliwą dla super-użytkownika, czyli administratora.

Przykład

Najprostszy przykład:

adduser bogdan

A tutaj mamy już kompletny przykład z zapytaniami programu:

user@debian:~$ su
Password:
debian:/home/user#
debian:/home/user# adduser camelek
Dodawanie użytkownika ‘camelek’…
Dodawanie nowej grupy ‘camelek’ (1001)…
Dodawanie nowego użytkownika ‘camelek’ (1001) w grupie ‘camelek’…
Tworzenie katalogu domowego ‘/home/camelek’…
Kopiowanie plików z ‘/etc/skel’ …
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: hasło zostało zmienione
Zmieniam informację o użytkowniku camelek
Wpisz nową wartość lub wciśnij ENTER by przyjąć wartość domyślną
Imię i nazwisko []: Camelek AmigaRulez
Numer pokoju []:
Telefon do pracy []:
Telefon domowy []:
Inne []:
Czy informacja jest poprawna? [t/N] t

Parametry

  • <nazwa użytkownika> - w naszym przykładzie jedynym parametrem jest nazwa użytkownika
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.