Ustawianie hasła administratora (root)
flickr:2968066870

Odczekujemy, aż nasze partycje zostaną sformatowane. Następnie zaraz po tym musimy podać hasło dla użytkownika root, który jest administratorem systemu, a na którego logujemy się tylko w przypadku zmian konfiguracji. Jako hasło podajmy : root, co ułatwi nam korzystanie z systemu później.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.