Ustawienie Serwera Pośredniczącego
flickr:2967220169

Jeśli korzystamy z serwera pośredniczącego, to musimy go podać w odpowiedniej formie, takiej jak w opisie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.