Wprowadzenie

Ta strona jest ciągle rozwijana, możesz pomóc zgłaszając swoje uwagi na dole strony otwierając dyskusję dotyczącą tego artykułu.

Wstęp

Instalacja pakietów

# aptitude install gnustep-devel gnustep gobjc libbsd-dev libssl-dev libtiff4-dev libxml2-dev libxslt1-dev libxt-dev xserver-xorg-dev

Kompilacja

Przed kompilacją:

$ . /usr/share/GNUstep/Makefiles/GNUstep.sh

Kompilacja pliku źródłowego

$ gcc `gnustep-config --objc-flags` -lgnustep-base -lbsd witaj.m

Budowanie projektu

$ gs_make

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.