Wskazówki dotyczące programowania w Pythonie

GTK+

  • Łączenie sygnałów z funkcjami/metodami
    • Opis: tworząc funkcje, bądź metody dla sygnałów, powinniśmy najpierw przejrzeć dokumentację dotyczącą danego obiektu z którego pochodzi sygnał, by następnie wpisać odpowiednie parametry dla wywoływanej funkcji/metody. W przeciwnym przypadku może nas zaskoczyć błąd o niewystarczającej liczbie parametrów funkcji/metody.
    • Przykład: Wybierając z Glade sygnał "delete-event" obiektu "GtkWidget" dla okna sprawdzamy w dokumentacji zwracane parametry. Są nimi "widget, event, user_data". Funkcja/metoda powinna się wtedy nazywać tak jak zostało to podane w programie Glade kolumny "Uchwyt". A jej parametrami powinny być "self, widget, event, data=None".
    • Connecting Callback Functions to Signals (www.micahcarrick.com) Signals vs events (zetcode.com)
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.