Wybór Serwera Lustrzanego Z Określonego Regionu
flickr:2967220033

Musimy zdecydować, który serwer nas interesuje, domyślnie wybrany jest dobry, ale jeśli chcemy, możemy spróbować z innym.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.