Wybór Układu Klawiatury
flickr:2967218207

Już nasza polska mapa klawiszy jest zaznaczona, klikamy Dalej. Zostają załadowane moduły od urządzeń CD-ROM, i niektóre składniki potrzebne do dalszej instalacji.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.