Wykryj Sprzęt Sieciowy - Brak Karty Sieciowej
flickr:2968065926

Instalacja karty sieciowej, ja u siebie wziąłem brak karty ethernet, ponieważ w emulatorze zablokowałem możliwość skorzystania z internetu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.